Ga direct naar Tekstgedeelte

Pensioenfonds

3

De website van de Stichting Nedlloyd Pensioenfonds is www.nedlloydpensioenfonds.nl.

 

Bestuur

Nedlloyd Pensioenfonds heeft een bestuur bestaande uit negen bestuursleden, waarvan zeven niet-uitvoerende bestuursleden en twee uitvoerende bestuursleden.

De niet-uitvoerende bestuursleden bestaan uit:

- een onafhankelijke voorzitter

- een lid die de werkgever(s) vertegenwoordigt

- twee leden die de werknemers vertegenwoordigen

- drie leden die de pensioengerechtigden en slapers vertegenwoordigen.

De uitvoerende bestuursleden bestaan uit de chief executive officer en de chief financial & risk officer van het pensioenfonds.

 

De leden namens de gepensioneerden en slapers zijn op dit moment :

hans van meurs

de heer  Hans Meurs, herbenoemd per 1 jan 2019 als bestuurslid van het Pensioenfonds


   

de heer K. H. (Koen) Knapper, herbenoemd per 1 januari 2017

Per 1 juli 2020 zal het aantal bestuursleden namens gepensioneerden en slapers naar twee worden teruggebracht. Daarom zal in de vakature die in december 2019 is ontstaan door het overlijden van Ludo Jansen niet worden voorzien.


Verantwoordingsorgaan

Het Pensioenfonds heeft daarnaast een Verantwoordingsorgaan dat bestaat uit vijf leden :

  • vier leden namens de gepensioneerden en de slapers
  • één lid namens de actieve deelnemers

De vier leden namens de gepensioneerden en slapers zijn op dit moment : 

 

hm

de heer J.E. (Hans) Muis (secretaris van het Verantwoordingsorgaan), herbenoemd per 1 juli 2018

de heer H. (Han) van Manen, lid per 1 juli 2015

de heer H.G.A (Hennie) Rijntjes, lid per 1 juli 2016

generic

de heer R.E. (Ron) van Meurs, lid per 1 juli 2015Direktie en Staf

Het Pensioenfonds heeft een staf onder leiding van directeur F.T.E. (Frans) Dooren, die belast is met de dagelijkse leiding en uitvoering. Directie en staf zijn in dienst van de Stichting.

Op de pagina uitvoeringsorganisatie van de website van het Pensioenfonds staat meer informatie over de directie en de medewerkers.