Ga direct naar Tekstgedeelte

Welkom op de website van de Vereniging van Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds

IN VERBAND MET DE CORONAVIRUS (Covid-19) SITUATIE HEEFT HET BESTUUR BESLOTEN DE JAARVERGADERING OP 18 MAART 2020 IN UTRECHT NIET DOOR TE LATEN GAAN. Nadere mededelingen over een statutaire jaarvergadering later dit jaar volgen.

DNP behartigt de belangen van de deelnemers van het Nedlloyd Pensioenfonds, in het bijzonder die van de gepensioneerden en de slapers, en hun nabestaanden.

DNP behartigt die belangen door :

  • overleg met leden van het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds
  • het stellen van kandidaten voor dat Bestuur en het Verantwoordingsorgaan
  • deelname in de koepelorganisatie KG (Koepel Gepensioneerden)
  • de uitgave van het InfoBulletin en
  • de organisatie van de Jaarvergadering in Utrecht.

Het lidmaatschap van DNP staat open voor alle gepensioneerden, slapers en hun nabestaanden, als zij deelnemer zijn van het Nedlloyd Pensioenfonds. Ook de actieve deelnemers van het Pensioenfonds zijn van harte welkom.

Inhoud:
Op de pagina Activiteiten vindt u informatie over wat DNP onderneemt.

Op de pagina Lidmaatschap vindt u informatie over het lidmaatschap en een formulier om u als lid aan te melden.

Op de pagina Vereniging vindt u informatie over het ontstaan en het doel van DNP.

De pagina Bestuur toont u alle bestuursleden van DNP en hun contactgegevens. De ereleden staan op een afzonderlijke pagina.

De pagina Pensioenfonds gaat over het Nedlloyd Pensioenfonds, zijn Bestuur en Verantwoordingsorgaan

Op de Service pagina staat een aantal links en publicaties, o.a. van websites van verenigingen van (oud) werknemers.

Op de pagina Gearchiveerd  kunt u de door de vereniging gepubliceerde bulletins en nieuwsbrieven lezen.